...

Sklep DSzydłowski

Jak przygotować plik do druku

Przykładowe makiety do pobrania:

W porównaniu do konkurencji u nas sprawdzanie plików odbywa się darmowo, oraz z indywidualnym podejściem. Każdy projekt przed przystąpieniem do realizacji zamówienia jest dokładnie sprawdzany pod kątem poprawności.

Weryfikacja zakończona niepomyślnie powoduje konieczność poprawienia pliku, a przez to wydłuża termin realizacji zamówienia. Zostaniesz o tym poinformowany przez wiadomość email, bądź telefonicznie. W treści wiadomości określamy rodzaj problemu, oraz sugestie jak poprawić dany plik.

Zakresy weryfikacji:

 • zgodność parametrów zamówienia z podesłanym plikiem – pozwala wychwycić błędy spowodowane wgraniem nieprawidłowego pliku ze złymi parametrami
 • zgodność wymiarów pliku z wybranym wariantem produktu
 • czy ilość stron wybranych w zamówieniu zgadza się z plikiem
 • prawidłowe spady
 • bezpieczne marginesy
 • zamiana tekstów na krzywe
 • orientacja stron – wszystkie strony muszą być tej samej orientacji co strona pierwsza

Drukarnia DSzydłowski nie ponosi odpowiedzialności za:

 • niezgodności wynikające z tworzenia plików PDF przez edytory tekstu lub amatorskie programy graficzne;
 • konwersję kolorów innych niż CMYK do przestrzeni CMYK;
 • niezgodności wynikające z użytych w pliku czcionek lub czcionek nie zamienionych na krzywe;
 • niezgodności wynikające z umieszczania czarnej C0/M0/Y0/K100 grafiki nad (w hierarchii obiektów) inną, kolorową grafiką – zostanie ona nadrukowana;
 • niezgodności wynikające obecności w pliku ukrytych warstw;
 • niezgodności wynikające z niedostosowania projektu do wymogów technologicznych zawartych na stronie
 • niezgodności wynikające z przygotowania pracy w darmowych programach graficznych i kreatorach
 • niezgodności wynikające z użycia efektów specjalnych w programach graficznych, bez ich uprzedniego spłaszczenia z tłem do bitmapy

Obszar roboczy strony

Najważniejszą czynnością przy rozpoczęciu pracy nad projektem, jest prawidłowe ustawienie strony roboczej, czyli obszaru na którym powstanie projekt. W programach do grafiki wektorowej (Illustrator, Corel) ustaw stronę netto (po docięciu) – np. ulotka 105x148mm i dodaj do niej obszar spadu.

Spad

Tło, zdjęcia itp. muszą być wypuszczone poza krawędź obszaru roboczego projektu o 2 mm.

Bezpieczny margines

Wszystkie ważne elementy projektu (logo, napisy itp.) muszą znajdować się minimum 5 mm od krawędzi obszaru roboczego. Unikamy dzięki temu przypadkowego odcięcia ważnych elementów, oraz zachowujemy estetykę wykonania.

Przestrzeń kolorów

Każdy projekt przeznaczony do druku należy utworzyć w przestrzeni kolorystycznej CMYK. Jeśli mimo to w projekcie zastosowano kolory RGB, zostaną one automatycznie konwertowane do przestrzeni CMYK, przy czym mogą znacznie różnić się od pierwotnej kolorystyki – za co drukarnia nie ponosi odpowiedzialności.

Rozdzielczość zdjęć

Zdjęcia użyte w projekcie przeznaczonym do druku powinny mieć rozdzielczość 300 dpi.

Zapis projektu do PDF

Format PDF jest zalecanym formatem plików w naszej drukarni. Pliki PDF umożliwiają pewne, oraz bezbłędne odczytanie wyglądu na innym urządzeniu, oraz bardzo dobrze odwzorowany druk.

Nasycenie kolorów

Maksymalne dopuszczalne nasycenie kolorów przy druku cyfrowym – 270%

Przy czarnych tłach dla najlepszej jakości druku zalecamy użyć koloru czarnego w składowych: C:30 M:30 Y:30 K:100

Orientacja stron

Aby uniknąć sytuacji, w której druga strona na gotowym wydruku jest odwrócona “do góry” nogami względem pierwszej zapisuj projekty zawsze w orientacji czytelnej i nie obracaj strony drugiej jeśli nie ma takiej potrzeby.

Akceptowalne formaty plików

PDF

Zalecany format pliku w naszej drukarni. Umożliwiają pewne i bezbłędne odtworzenie wyglądu projektu na innym urządzeniu. Jest to plik zamknięty – nie podlega edycji ani ingerencji dzięki czemu efekt wydruku odpowiada w 100% temu, jak wygląda plik przesłany do drukarni. O czym należy pamiętać: 

 • w projektach wielostronnicowych każda strona powinna być na osobnej stronie pliku PDF;
 • prosimy o wyłączenie wszystkich znaczników cięcia, oraz tym podobne z projektu

Ai

Jest to plik wynikowy programu Adobe Illustrator. Jako plik otwarty niesie ryzyko niezgodności wyglądu projektu po otwarciu na innym urządzeniu. O czym należy pamiętać:

 • w projektach wielostronnicowych każda strona musi być na osobnym obszarze roboczym
 • wszystkie teksty muszą być zamienione na krzywe – Tekst >Zamień na krzywe
 • wszystkie obrazy w projekcie należy osadzić

Zastosowanie efektów specjalnych

Jeżeli w projekcie zastosowano efekty specjalne, typu cień, soczewka, przezroczystość itp, to zaznacz tło i część projektu, w której użyto efektów, a następnie przekształć je w bitmapę na ustawieniach 300 DPI CMYK

Podczas przygotowywania pliku do druku z użyciem uszlachetnień, takich jak lakier 3D, złocenie, srebrzenie lub inny kolor folii, należy pamiętać, że każdy z tych elementów powinien znajdować się na oddzielnych stronach lub warstwach w pliku. Przy tworzeniu projektu konieczne jest uwzględnienie poniższych wytycznych, aby uniknąć przypadkowego nałożenia efektów na elementy obiektu.

Proces technologiczny produkcji wizytówek DeLuxe jest poddawany weryfikacji przez wyspecjalizowany zespół pracowników na każdym etapie. Ze względu na to, że wizytówki te posiadają elementy 3D, tolerancja cięcia wynosi + / – 1 mm. Przy projektowaniu wizytówek DeLuxe z opcją złocenia / srebrzenia, pamiętaj, że są to efekty wypukłe 3D i nie wymagają dodatkowego pokrycia folią i lakierem UV 3D. Zaleca się umieszczenie uszlachetnień 3D (lakier UV 3D, złocenie 3D i srebrzenie 3D) 2 mm od linii bigowania.

Podstawowe ograniczenia do przygotowania maski do uszlachetnień 3D (złocenie 3D, srebrzenie 3D, lakier UV 3D)
 • Linie i odległości między nimi nie cieńsze niż 0,4 mm.
 • W przypadku pracy, gdy wybieramy np. jakiś napis z jednolitej aplikacji uszlachetnienia, konieczne jest zapewnienie większych przestrzeni. (Oznacza to, że odległość pomiędzy elementami musi wynosić co najmniej 0,6 mm. Dodatkowo zalecamy unikanie łączenia jednocześnie bardzo drobnych i bardzo dużych elementów na jednym projekcie ze względów technologicznych)
 • Wielkość tekstu dla krojów szeryfowych to min. 14 pkt., natomiast w przypadku bezszeryfowych 9 pkt. 
 • Wielkość obiektów złożonych (logo, znaki, ikony) min. 10 mm, przy czym najcieńszy element składowy powinien mieć grubość 0,4 mm 
 • Istnieje możliwość wykonania uszlachetnień 3D, takich jak złocenie 3D, srebrzenie 3D i lakier UV 3D, “na spad” przy użyciu folii soft touch. (Projekt przygotowany “na spad” z użyciem innego rodzaju folii nie będzie uwzględniany w ewentualnych reklamacjach. W takim przypadku zalecamy zachowanie bezpiecznego marginesu wynoszącego minimum 3 mm od spadu)
 • Elementy projektu, które mają być lakierowane wybiórczo 3D, powinny znajdować się w tym samym miejscu, co elementy drukowane CMYK, tak aby uniknąć przesunięć.
 • Elementy projektu, które mają być foliowane (złocenie, srebrzenie, inne kolory), nie powinny znajdować się na obszarze pliku do druku. Na warstwie CMYK, pod folią może znajdować się tylko tło.
 • Złocenie 3D / Srebrzenie 3D może być łączone z lakierem UV 3D, jednak należy pamiętać, że lakierowanie odbywa się na osobnym etapie procesu produkcyjnego. Dlatego elementy pokryte lakierem nie powinny nakładać się na elementy złocone. (Należy zawsze wybrać lakier spod warstwy złocenia 3D / srebrzenia 3D, gdy warstwy te nachodzą na siebie)
 • W przypadku przygotowania grafiki dla produktu DeLuxe z jednostronnym uszlachetnieniem 3D, należy przygotować tak projekt by ilość przygotowanych stron wynosiła 6, przy czym tam gdzie nie ma uszlachetnienia, należy wstawić pustą stronę

Przygotowanie pracy do druku wielkoformatowego wiąże się z przestrzeganiem nieco odmiennych wytycznych niż w standardowym druku offsetowym. Prosimy zapoznać się z najważniejszymi wskazówkami, których znajomość jest istotna przy projektowaniu prac.

 1. Preferowanym formatem plików jest PDF lub AI;
 2. Projekty dla druku wielkoformatowego nie wymagają spadów. Format wydruku to finalny format netto projektu;
 3. Jeśli projektujesz baner lub inny materiał z opcjami takimi jak oczkowanie, zawijanie lub rękaw – pamiętaj o uwzględnieniu odpowiedniego obszaru bezpiecznego, w którym nie będą umieszczone teksty lub inne ważne elementy projektu. Aby dowiedzieć się jakie odstępy należy zachować – skorzystaj z makiet, odpowiednich dla danego materiału i rodzaju wykończenia;
 4. Druk wielkoformatowy – to druk rolkowy. W związku z tym pewnym ograniczeniem jest szerokość rolki materiału, która może zostać zadrukowana. Dla każdego materiału – szerokość ta jest inna. Informacje na ten temat znajdziesz w makietach odpowiednich dla danego materiału;
 5. Rozdzielczość prac musi mieścić się w granicach od 90 do 150 dpi i jest zależna od rozmiarów projektu. Np. jeśli projektujesz duży baner – rozsądnie zastosować rozdzielczość projektu 90 dpi. Odpowiedni dobór rozdzielczości:
  1. 150 dpi – dla prac poniżej 3 m2;
  2. 120 dpi – dla prac od 3 m2 do 6m2;
  3. 90 dpi – dla wszystkich prac powyżej 6m2;  
  4. Zalecana rozdzielczość dla banerów reklamowych Hard solvent wynosi 96 dpi.
 6. Wymagamy prac w formacie 1:1 z wyjątkiem z powodu ograniczenia wielkości strony w programie Adobe Illustrator do ok. 578 cm. Pliki przygotowane w tym programie mogą mieć mniejszy format jeśli:
  1. zachowano oryginalne proporcje;
  2. praca zawiera wyłącznie elementy wektorowe, dające się przeskalować do większego rozmiaru bez straty jakości;
  3. w uwagach do zamówienia została zamieszczona stosowna adnotacja o wymaganym skalowaniu projektu przed drukiem;
  4. przesłano plik otwarty AI;
 7. Aby uzyskać prawidłową, głęboką czerń w projekcie zalecamy stosowanie składowych: C60/M50/Y40/K100;
 8. Tła oraz aple i elementy w kolorze szarym, zajmujące znaczną powierzchnię, sugerujemy wypełniać składowymi: C10/M10/Y10/K60. W druku wielkoformatowym nie zaleca się stosowania szarości uzyskanej z samego koloru czarnego;
 9. Projekt musi być przygotowany w rozbarwieniu CMYK;
 10. Wszystkie czcionki muszą zostać zamienione na krzywe;

Druk wielkoformatowy realizowany jest na maszynie MIMAKI JV33

 1. Przesłanie projektu:
  Do zamówienia należy wgrać spakowany plik, który będzie zawierał plik z projektem w odpowiednim formacie oraz podgląd projektu umieszczony na makiecie koszulki.
 2. Projekt do druku należy przygotować w przestrzeni kolorów CMYK.
  Projekty przygotowane w innych przestrzeniach kolorystycznych (np. RGB, Pantone, LAB) zostaną automatycznie przekonwertowane do przestrzeni CMYK, ponieważ w takiej przestrzeni pracują używane przez nas maszyny drukarskie. Konwersja do przestrzeni CMYK z innych przestrzeni wiąże się z dużym ryzykiem odchyleń kolorystycznych. W przypadku wystąpienia takich odchyleń nie bierzemy odpowiedzialności za kolory uzyskane w druku, a Klient nie może z tego powodu złożyć zastrzeżeń i reklamacji do zamówienia ani odstąpić od umowy. Oferujemy dodatkowo płatną usługę konwersji projektów do przestrzeni CMYK na życzenie Klienta.
  UWAGA! Monitory wyświetlają obraz w trybie RGB, zatem nawet projekt przygotowany w CMYK wyświetlony na monitorze nie będzie w 100% odzwierciedlał barw projektu w druku.
 3. Projekt nie może zawierać osadzonych profili kolorów.
  Jeżeli projekt zawiera profile kolorystyczne należy je usunąć.
 4. Obrazy rastrowe (bitmapy) użyte w projekcie muszą mieć rozdzielczość min. 300 dpi.
  Aby uzyskać dobrej jakości, czytelne i ostre wydruki projekt nie może mieć rozdzielczości niższej niż 200 dpi. Zalecaną rozdzielczość wynosi 300 dpi. Nie zalecamy stosowania rozdzielczości wyższej niż 300 dpi. Druk z plików o rozdzielczości poniżej 200 dpi jest możliwy tylko na odpowiedzialność Klienta. W takiej sytuacji Klientowi nie przysługuje prawo do reklamacji lub odstąpienia od umowy z powodu słabej jakości druku.
 5. Projekty należy przesyłać w formie plików PDF lub TIFF.
  Każdy projekt należy zapisać w osobnym pliku. Pliki PDF należy zapisać w trybie zgodności Acrobat 5 (PDF1.4).
 6. Projekty nie mogą zawierać dodatkowego tła.
  Projekt powinien być zapisany jako plik niezawierający tła. Pliki TIF, PDF powinny mieć zachowane warstwy przy zapisie, lecz wszystkie warstwy powinny być scalone do jednej zachowując tym samym przezroczyste tło, dzięki czemu widoczne będzie w których miejscach ma być kolor biały.
 7. Projekty nie mogą zawierać przezroczystości, soczewek, cieni lub innych efektów.
  Wszystkie zastosowane w projekcie efekty należy zamienić w obiekty (bitmapa 300 dpi CMYK). Jeżeli w projekcie występują tego typu efekty mogą one nie zostać wydrukowane lub zostać wydrukowane z wadami.
 8. Teksty użyte w projekcie muszą być zamienione na krzywe.
  Przed zapisaniem pliku zamień wszystkie teksty na krzywe (curves). Nie przyjmujemy do druku projektów z niezakrzywionymi tekstami.
 9. Linie użyte w projekcie powinny mieć minimalna grubość 0,5 mm.
  Jeżeli użyjesz cieńszych linii istnieje duże ryzyko, że nie zostaną one wydrukowane. Dotyczy to nie tylko linii jako obiektów czy konturów, ale również liter i cyfr.
 10. Kontury powinny zostać zamienione w obiekty.
  Jeśli w projekcie używasz konturów zamień je w obiekty, w przeciwnym razie mogą zostać wydrukowane z wadami.
 11. Projekt powinien być wyśrodkowany względem strony.
  Przed zapisaniem pliku wycentruj swój projekt względem strony, aby uniknąć niepożądanych przesunięć w umiejscowieniu nadruku.
Shopping Cart
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.